Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valinnainen opintojakso, 3 op

Sisältö

Opiskelija valitsee yhden opintojakson. Opintojaksoille järjestetään vuosittain erillinen haku ja opintojaksokohtaiset valintaperusteet ja ryhmäkoot (pääsääntöisesti 20 opiskelijaa) ilmoitetaan valintojen yhteydessä.

MO1.2.1 Kirjoittamisen ja draaman opetus
MO2.2 Matematiikan opettamisen syventäminen
MO5-6.2.1 Tutkiva oppiminen ympäristöaineissa
MO6.2.2 Maapallon vyöhykkeisyys ja maantieteelliset ilmiöt
MO6-7.2 Ympäristön luonnontieteellisiä ilmiöitä
MO8.2.2 Tieto- ja viestintäteknologia ja mediakasvatus monialaisissa opinnoissa
MO8.2.3 Monitaiteinen kulttuurikasvatus
MO9.2.1 Elektroninen käsityö
MO9.2.4 Yrittäjyyskasvatus perusopetuksessa
MO11.2 Liikunta oppimista ja koulun toimintakulttuuria edistämässä
Ohjelmoinnin opettaminen ja ohjelmoinnillinen ajattelu kouluopetuksessa

Opiskelija voi myös suorittaa humanistisen tiedekunnan toteuttaman elämäkatsomustiedon peruskurssin ja käyttää sen monialaisiin opintoihin valinnaisena opintojaksoja. Kuitenkin, mikäli opiskelija käyttää elämäkatsomustiedon peruskurssin MO4.1 Uskonto -opintojakson korvaavana suorituksena, ei hän voi käyttää sitä enää monialaisten opintojen valinnaisena opintojaksona. Opiskelija voi myös halutessaan käyttää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opintojen opintojakson TVTp3 Tieto- ja viestintätekniikan soveltaminen opetukseen 3 op tai TVTp5 Pelit oppimisessa ja opetuksessa 3 op monialaisten opintojen valinnaisena opintojaksona. Valinnaisia opintojaksoja toteutetaan lukuvuosina 2016-2017 ja 2017-2018 resurssien mukaan.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma