Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3053 Kasvatustieteen syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia laaja-alaisena kasvatus- ja opetusalan asiantuntijana sekä reflektoida ja kehittää pedagogista osaamistaan. Opiskelija osaa toimia eettisten periaatteiden mukaisesti työyhteisössään sekä hallitsee tieteellisen jatkokoulutuksen edellyttämät valmiudet.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

Opintoprojekti (sis. pro gradu -tutkielman ja KM-tutkinnon kypsyysnäytteen) (SO1-SO3)
- SO1 Tutkimusseminaari I 16 op
- SO2 Syventävät menetelmäopinnot 5 op
- SO3 Tutkimusseminaari II 14 op
Syventävä harjoittelu (SO4-SO5)
- SO4 Syventävä aine- ja viikkoharjoittelu 10 op
- SO5 Teemaharjoittelu 10 op
Koulun kehittäminen, johtajuus ja opetushallinto (SO6-SO7)
- SO6 Koulu organisaationa, johtaminen ja koululaki 4 op
- SO7 Kouluyhteisö ja sen hyvinvointi 3 op
Oppiminen, opetus ja arviointi (SO8-SO12)
- SO8 Oppilaan oppimisen tukeminen 4 op
- SO9 Varhais- ja alkukasvatus 4 op
- SO10 Arviointi ja etiikka 3 op
- SO11 Oppiminen, motivaatio ja oppimisen säätely sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa - Learning, motivation and regulation in social and cultural contexts 4 op
- SO12 Opettaja asiantuntijana 3 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Opintokokonaisuuden arvosana muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö:
OKL Turku: professori (kasvatustiede)

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma