Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LUOT3444 Kieli- ja viestintäopinnot, 20 ECTS

Osaamistavoitteet

Opiskelija on saavuttanut tutkintoasetuksen (794/2004) mukaisen riittävän kieli- ja viestintätaidon sekä kyvyn orientoitua ja sitoutua yliopistoyhteisöön ja yliopisto-opintoihin sekä omaan tieteenalaan. Hänellä on myös valmiudet soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa monimuotoisissa oppimisympäristöissä.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:
KKV0 Opiskelijana yliopistossa 4 op
Puheviestintä, opettajankoulutuslaitos 3 op
Suomen kieli: Kirjallinen viestintä, OKL Turku 2 op
English: Academic and Professional Skills for Education I, 3 op
English: Academic and Professional Skills for Education II, 2 op
Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, suullinen taito 1 op
Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, kirjallinen taito 2 op
KKV4 Tietotekniikan opetuskäytäntö ja mediakasvatus 3 op

Lisätiedot

Vastuuhenkilö:
Kasvatustieteiden tiedekunta: opintopäällikkö Mari Broberg

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Teacher Education
avaa kaikki
Department of Teacher Education
DP in Class Teacher Education
DP in Technology Teacher Education
MDP in Early Childhood Education
DP in Kindergarten Teacher Education
Educational Sc.(Dep.of Teacher Education in Rauma)
Educational Sciences, Primary Education
Finnish Study Modules
Special Education