Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3290 Terveystiedon perusopinnot, Turku, 25 op

Osaamistavoitteet

Tulevat opettajat ja hallintohenkilökunta kykenevät rakentamaan terveyttä edistävää toimintakulttuuria koulumaailmaan. Opiskelijat perehtyvät terveystietoon koulun oppiaineena sekä terveyden edistämisen perusteisiin. Opintokokonaisuudessa tutustutaan lasten terveyden fyysiseen, psyykkiseen sekä sosiaaliseen osa-alueeseen. Lisäksi pyritään laajentamaan ja syventämään opiskelijoiden tietoja koulun terveystieto-oppiaineen eri sisältöalueista ja perehdytään niiden opettamiseen.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:
Ttp1 Terveystiedon perusteet 4 op
Ttp2 Terve koululainen 5 op
Ttp3 Terve kouluympäristö 3 op
Ttp4 Koululaisen ravitsemus 3 op
Ttp5 Mielenterveyden edistäminen 3 op
Ttp6 Yleisimmät sairaudet ja niiden ehkäiseminen 3 op
Ttp7 Terveystiedon opetukseen orientoituminen 4 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Opintokokonaisuuden arvosana muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö:
OKL Turku: yliopistonlehtori Hanna Maijala

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma