Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT2300 Musiikkikasvatuksen perusopinnot, Turku, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijan laaja-alaisen musiikillisen ymmärryksen rakentaminen ja aktiivisen musiikinharrastuksen herättäminen. Musiikin opettamiseen liittyy aineenhallinnallisen, pedagogisen, ilmaisullisen ja psykologisen puolen lisäksi myös tärkeitä yhteisö- ja yksilöterapeuttisia merkityksiä. Opiskelijan kehittyminen sekä kasvattajana että muusikkona ja valmiuksien saaminen perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 opettajana musiikin oppiaineessa toimimiseen.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:
Mup1 Johdatus musiikkikasvatuksen, tutkimuksen, didaktiikan ja musiikkiterapian perusteisiin 5 op
Mup2 Musiikkikulttuurit 2 op
Mup3 Musiikkiteknologia ja -laitetuntemus 2 op
Mup4 Pianonsoitto, musiikin luku- ja kirjoitustaito sekä musiikin kuulonvarainen hahmottaminen 3 op
Mup5 Kitaransoitto 3 op
Mup6 Yhteissoitto ja sovittaminen 5 op
Mup7 Laulu, kuoro ja äänenkäytön perusteet 3 op
Mup8 Musiikkileikit ja musiikkiliikunta alakoulussa 2 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Opintokokonaisuuden arvosana muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö:
OKL Turku: professori Kimmo Lehtonen

Musiikkikasvatuksen perus- ja aineopinnot (60 op) antavat kelpoisuuden yhtenäisen peruskoulun (vuosiluokat 1-9) musiikinopetukseen. Opinnot suoritetaan Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan hyväksymien opetussuunnitelmien mukaisesti.

Opintojaksojen minimiryhmäkoko on kahdeksan opiskelijaa.


Musiikin vapaasti valittavien opintojen opintokokonaisuuden (15 ov) täydentäminen musiikkikasvatuksen perusopinnoiksi (25 op):

Musiikin vapaasti valittavien opintojen opintokokonaisuuden 15 ov suorittanut opiskelija ei voi hakeutua suorittamaan musiikkikasvatuksen aineopintoja ennen kuin ao. opinnot on täydennetty musiikkikasvatuksen perusopinnoiksi erikseen sovitulla tavalla. Opintojen täydentämisestä sovitaan professori Kimmo Lehtosen kanssa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma