Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT2400 Musiikkikasvatuksen aineopinnot, Turku, 35 op

Osaamistavoitteet

Valmiuksien ja kelpoisuuden antaminen yhtenäisen peruskoulun vuosiluokkien 1-9 musiikinopettajana toimimiseen. Opiskelijan perusopinnoissa saavuttamien taitojen, tietojen ja asenteiden lisääminen ja syventäminen sekä omakohtaisen halun herättäminen musiikkikasvatuksen kehittämiseen ja opiskelijan kasvun tukeminen työtään reflektoivaksi ja kehittäväksi musiikkikasvattajaksi.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:
Mua1 Pedagoginen seminaari 5 op
Mua2 Musiikkikasvattajan työvälineet 2 op
Mua3 Musiikkikulttuurit II 2 op
Mua4 Pianonsoitto, musiikin luku- ja kirjoitustaito sekä musiikin kuulonvarainen hahmottaminen 3 op
Mua5 Kitaransoitto 3 op
Mua6 Yhteissoitto 5 op
Mua7 Yhtyelaulu ja kuoro 3 op
Mua8 Musiikkiliikunta 2 op
Mua9 Sovitus, äänitys ja loppukonsertti 10 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Opintokokonaisuuden arvosana muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Lisätiedot

Musiikkikasvatuksen aineopinnot ajoittuvat kahdelle lukuvuodelle.

Opiskelijalla on valmiudet jatkaa lukion musiikinopettajan kelpoisuuden antaviin musiikkikasvatuksen syventäviin opintoihin Jyväskylän yliopistossa, jossa hän voi ilman valintakoetta jatkaa opintojaan.

Vastuuhenkilö:
OKL Turku: professori Kimmo Lehtonen

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma