Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opintoprojekti (pro gradu -tutkielmaopinnot), 35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tieteellisen ajattelutavan ja tutkimustaitojen merkityksen oman opettajuutensa ja asiantuntijuutensa kehittämisessä. Opiskelija tuntee tieteellisen työn eettiset periaatteet ja tietää tekijänoikeus- ja henkilötietolain tutkijalle asettamat velvoitteet. Opiskelija osaa analysoida ja tuottaa tiedeyhteisölle suunnattuja tekstejä sekä raportoida tutkimuksensa tuloksista ymmärrettävästi tiedeyhteisön ulkopuolella.

Sisältö

Opintoprojekti koostuu neljästä osasta:
- SO1 Tutkimusseminaari I 16 op
- SO2 Syventävät menetelmäopinnot 5 op
- SO3 Tutkimusseminaari II 14 op
- Tutkielma (sis. KM-tutkinnon kirjallisen kypsyysnäytteen) osana opintojaksoja SO1 ja SO3

Edellytykset

Ennen opintoprojektin aloittamista opiskelijalla tulee pääsääntöisesti olla kandidaatin tutkinto suoritettuna.

Lisätiedot

Opintoprojektiin voi ilmoittautua keväisin erillisten ohjeiden mukaisesti ja uudet ryhmät aloittavat vuosittain syksyllä.

Pro gradu -tutkielma laaditaan ohjaajan hyväksymästä, opiskelijan itse ehdottamasta tai laitoksen/yksikön tutkimuksen painopistealaan liittyvästä aiheesta. Pro gradu -tutkielma voidaan toteuttaa yhden tai kahden opiskelijan tutkielmana. Mikäli tutkielmalla on kaksi tekijää, työmäärän täytyy jakautua tasaisesti molempien tekijöiden välillä tutkimusprosessin alusta alkaen.

Mikäli opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielman englannin kielellä, tulee hänen suorittaa opintojakso Advanced English Academic Skills (5 op, kielikeskus) tai osoittaa kielitaitonsa muulla ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla.

Lisätietoja pro gradu -tutkielman laatimisesta ja opintoprojektista OKL Turun intranet-sivulla https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/edu/yksikot/okl/turku/opiskelu/lo/Sivut/gradu.aspx

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen syventävät opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
avaa kaikki

Opintoprojekti (pro gradu -tutkielmaopinnot)

LUOT3722 SO1 Tutkimusseminaari I, 16 op
LUOT3459 SO3 Tutkimusseminaari II, 14 op
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma