Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AO4 Tutkiva opettaja, 11 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijan kasvatustieteellinen tietämys ja kokonaiskuva tutkimuksesta vahvistuu ja täydentyy tulevan opettajuuden näkökulmasta sekä antaa pohjaa tutkivalle opettajuudelle.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen aineopinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
avaa kaikki

AO4 Tutkiva opettaja

Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma