Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SO5 Teoreettis-praktiset opinnot, 9 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietämystä kasvatustieteellisestä tutkimuksesta ja sen käyttömahdollisuuksista opettajan ammatissa sekä saanut valmiudet kasvatustieteelliseen tutkimuksen tekoon ja toimimiseen tutkivana opettajana.

Sisältö

SO5.1 Koulun ja päivähoidon työyhteisöjen kehittäminen, johtajuus ja opetustoimen hallinto
SO5.2 Yrittäjyys- ja kansalaiskasvatus
SO5.3 Varhais- ja alkukasvatus

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen syventävät opinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma