Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SO6 Opetus, oppiminen ja arviointi, 14 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä ja analysoida kouluopetuksen ja -oppimisen keskeisiä haasteita ja ymmärtää oman vastuullisen roolinsa kaikkien oppilaiden oppimisen ohjaajana. Opiskelijalle muodostuu käsitys opetus-oppimisprosessin muodostamasta kokonaisuudesta perusopetuksessa. Opiskelija ymmärtää oppilaan oppimiskokemusten merkityksen perustana elinikäiselle oppimiselle. Opiskelija oppii soveltamaan ja syventämään opetuksen ja oppimisen kasvatustieteellisiä lähtökohtia ja toimintatapoja omassa opettajuudessaan.

Sisältö

SO6.1 Opetuksen ja oppimisen ja teoria
SO6.2 Opettajan vuorovaikutustaidot
SO6.3 Yksilöllinen ja yhteisöllinen oppimisen tuki
SO6.4 Kasvatusfilosofia ja -historia

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen syventävät opinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma