Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tutkimusprojekti, 30 op

Osaamistavoitteet

Tutkimusprojektin aikana opiskelija perehtyy itsenäisesti ja ohjatusti johonkin kasvatustieteelliseen, opettajan työn kannalta keskeiseen ja merkittävään ongelmakokonaisuuteen. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa itsenäisen tieteellisen tutkielman, jossa hän osoittaa kykyä tutkittavan ilmiön teoreettiseen käsitteellistämiseen, tieteelliseen ongelmanasetteluun, tutkittavaan ilmiöön liittyvän tiedon hankkimiseen, menetelmällisten valintojen tekemiseen, tutkimustulosten analysointiin ja raportointiin.

Sisältö

SO7 Tutkimusseminaari I
SO8 Tutkimusseminaari II

Lisätiedot

Vuonna 2015 Tutkimusprojektin aloittaneet tekevät sen loppuun opetussuunnitelman 2014-2016 mukaan.

Vastuuhenkilöt:
OKL Rauma: professori Jukka Husu

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen syventävät opinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
avaa kaikki

Tutkimusprojekti

ROKL1644 SO7 Tutkimusseminaari I, 14 op
ROKL1645 SO8 Tutkimusseminaari II, 16 op
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma