Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL9411 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelijalla on valmiudet opettaa kaikkia perusopetuksen luokilla 1-6 opetettavia aineita. Suoritettuaan opintokokonaisuuden opiskelija tietää opetussuunnitelman perusteiden mukaisia laaja-alaisen osaamisen tavoitteita sekä oppiainekohtaisia tavoitteita ja sisältöjä. Hän hallitsee eri oppiaineiden keskeisiä käsitteitä, tietoja ja taitoja sekä osaa käyttää perusopetuksen eri oppiaineisiin soveltuvia työtapoja, opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä.

Sisältö

Laaja-alainen osaaminen ja oppimiskokonaisuudet 3 op
Opetettavien aineiden perusopinnot 54 op
Laajentava valinnainen opintojakso 3 op
Käsityön aineenopettajakoulutuksen opiskelija, joka suorittaa monialaisia opintoja sivuaineenaan, suorittaa opintojakson MO9 Käsityö sijasta opintojakson MO12 Luokanopettajan monialainen työnkuva.

Lisätiedot

Ajoitus: Opintokokonaisuus tulee valmiiksi 2. lukuvuoden keväällä
Kaikille yhteiset opintojaksot ovat MO0 - MO11. Lisäksi opiskelija suorittaa 3 op laajuisen laajentavan valinnaisen opintojakson.
Kaikilla opintojaksoilla käytetään oheiskirjallisuutena voimassa olevia opetussuunnitelman perusteita.
Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:
Yhteiset opinnot yht. 57 op
MO0 Laaja-alainen osaaminen ja oppimiskokonaisuudet 3 op
MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 6 op
MO1.2 Monikielinen pedagogiikka ja kielen oppiminen 2 op
MO2.1 Matematiikka 1 3 op
MO2.2 Matematiikka 2 3 op
MO3 Historia ja yhteiskuntaoppi 4 op
MO4 Uskonto 3 op
MO5 Maantieto ja Biologia 1 3 op
MO6 Biologia 2 3 op
MO7 Fysiikka ja kemia 3 op
MO8.1 Kuvataide 1 3 op
MO8.2 Kuvataide 2 3 op
MO9 Käsityö 6 op
MO10.1 Musiikki 1 3 op
MO10.2 Musiikki 2 3 op
MO11 Liikunta 6 op
Laajentava valinnainen opintojakso 3 op


Vastuuhenkilö:
OKL, Rauma: yliopistonlehtori Sari Yrjänäinen

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma