Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL9418 Kasvatustieteen aineopinnot, lastentarhanopettajan koulutus, 35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija arvostaa ja arvottaa kasvatustieteellistä tietoa. Hän kehittyy työtään tutkivaksi opettajaksi, joka osaa toteuttaa pienimuotoisia tutkimuksia uuden tieteellisen tiedon saamiseksi. Opiskelijalla on valmiuksia tiedon hankintaan, käsittelyyn, analyysiin ja raportointiin tiedeyhteisön hyväksyminen konventioiden puitteissa.

Sisältö

AO1 Perusharjoittelu 1 7 op
AO2 Perusharjoittelu 2 5 op
AO3 Tutkimuksen teon perusteet 12 op
AO3.1 Tieteellinen kirjoittaminen ja kirjallisuuskatsauksen perusteet 2 op
AO3.2 Johdatus tutkimusmenetelmiin 5 op
AO3.3 Johdatus tutkimusaineiston analyysimenetelmiin 5 op
AO4 Tutkiva opettaja 11 op
AO4.1 Oppiminen ja pedagoginen tuki 4 op
AO4.2 Kandidaatintutkielma 7 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö:
OKL, Rauma: yliopistotutkija Janne Lepola

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma