Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL2033 Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee työtään ohjaavan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lainsäädännön ja suunnittelua ohjaavat asiakirjat sekä eettiset periaatteet. Hän osaa soveltaa keskeisiä kehitys- ja oppimisteorioita kasvatustyössään. Opiskelija tuntee varhaispedagogiikan keskeiset sisällöt ja ymmärtää niiden merkityksen osana lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista, ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa yhdessä lasten ja työyhteisön kanssa integroiden eri sisältöjä.
Hän ymmärtää leikin merkityksen lapsen keskeisenä toimintana ja osaa myös käyttää leikkiä
osana pedagogista toimintaa. Opiskelija on sisäistänyt taito- ja taideaineiden merkityksen lapsen tasapainoiselle kehitykselle, kasvulle ja oppimiselle.
Opiskelija ymmärtää moniammatillisuuden ja tiimityön keskeiset periaatteet ja kykenee reflektoimaan ja kehittämään sekä omaa että koko yhteisön toimintaa.
Opiskelija tuntee varhaiskasvatuksen tieteenalaan ja tutkimukseen liittyvät keskeiset periaatteet.

Sisältö

VK1 Varhaiskasvatuksen perusteet 6 op
VK2 Varhaiserityiskasvatus 3 op
VK3 Alle kolmivuotiaiden pedagogiikka ja perustoiminnot sekä alle kouluikäisten uskonto- ja katsomuskasvatus 4 op
VK4 Leikki ja oppiminen varhaispedagogiikassa 3 op
VK5/AKA2 Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 7 op
VK6/AKA1 Kehityspsykologia 5 op
VK7 Aikuisyhteistyö 3 op

Varhaiskasvatuksen sisältöalueet:
VK8 Musiikkikasvatus 4 op
VK9 Liikunta- ja terveyskasvatus 4 op
VK10 Kuvataide 4 op
VK11 Käsityö 4 op
VK12/AKA3 Kielelliset vuorovaikutustaidot 6 op
VK13/AKA4 Matematiikka ja ympäristöoppi 4 op
VK14/AKA5 Taito- ja taideaineet 3 op

Harjoittelu:
HA1 Päättöharjoittelu esiopetuksessa (sisältyy VK5/AKA2-opintojaksoon)

Lisätiedot

Vastuuhenkilö:
OKL, Rauma: professori Maarit Silvén

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma