Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK8005 Käsityökasvatuksen perusopinnot (opetettava aine käsityö), 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot kehittävät opiskelijan tieteellisiä ajattelu- ja työskentelyvalmiuksia. Opiskelija saa perustiedot ja -taidot käsityöstä oppiaineena ja kasvatuksen välineenä. Lisäksi opiskelija oppii käsityötuotteiden suunnittelun ja valmistuksen perusteet.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen perusopintojen laajuus on 30-36 op. Lukuvuonna 2010-11 tai aiemmin aloittaneille opiskelijoille perusopintojen laajuus ilman jaksoa KSP11a Perusopintojen yhteenvetojakso on 33 op. Ne opiskelijat, jotka suorittavat luokanopettajan kelpoisuuden tuottavat monialaiset opinnot sivuaineenaan ja joiden käsityökasvatuksen perusopintokokonaisuus on kesken, suorittavat opintojakson KSP3.4 Kaavoitus ja vaatetus 3 op. Jaksojärjestelyistä informoidaan opiskelijoita syyslukukauden alussa 2011.

avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma