Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK8014 Käsityökasvatuksen aineopinnot (opetettava aine käsityö), 44 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa opetuksessaan sekä teknisen työn että tekstiilityön materiaaleja ja työstöteknologioita. Opiskelija hallitsee teknologioihin liittyvät työturvallisuusnäkökohdat sekä oppii arvioimaan ja kehittämään turvallista työympäristöä. Opiskelija soveltaa ja hallitsee itsenäisiä kokonaisen käsityön tuottamistapahtumia sisältäen raportoinnin ja oman opettajuuden reflektoinnin. Opiskelija osaa soveltaa omassa tuottamistoiminnassaan käsityökasvatuksen didaktiikan ja tuotesuunnittelun teorioita. Opiskelija kykenee soveltamaan ko. metodiikkaa perusasteen sekä lukion monimateriaalisten oppimistehtävien suunnitteluun ja oppimisprosessien ohjaamiseen.

Sisältö

Kaikille yhteiset opintojaksot 38 op
KSA1 Tuotesuunnittelu ja muotoilu 3 op
KSA2 Digitaalinen mallintaminen ja valmistus 3 op
KSA3 Älykkäät tuotteet ja ohjelmointi 5 op
KSA4 Kandidaatintutkielma 7 op
KSA5 Puu- ja muoviteknologia 4 op
KSA6 Metalliteknologia ja kivenhionta 4 op
KSA7 Ompelu- ja vaatetusteknologia 4 op
KSA8 Lankateknologia 4 op
KSA9 Tutkiva tuottaminen ja projektioppiminen käsityönopetuksessa 4 op
Sivuaineopiskelijat saavat valita seuraavista opintokokonaisuuksista joko vaihtoehdon A tai B.
Käsityön aineenopettajan koulutuksen opiskelijat valitsevat seuraavista opintokokonaisuuksista joko vaihtoehdon A tai B. Enintään viidellä on mahdollisuus valita tekstiilityöpainotteiset käsityön aineopinnot.
A Käsityön teknisen työn sisällöt 6 op
KSA10 Ajoneuvo- ja moottoriteknologia 4 op
KSA11 Materiaaliteknologia 2 op
B Käsityön tekstiilityön sisällöt 6 op
KSA12 Sisustustekstiilit ja kudonta 3 op
KSA13 Kankaan kuviointi 3 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Käsityökasvatuksen aineopinnot voi aloittaa, kun vähintään 20 op käsityökasvatuksen perusopinnoista on suoritettu.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö:
OKL Rauma: lehtori Mika Metsärinne

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma