Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK9934 Käsityökasvatuksen syventävät opinnot, 70 op

Osaamistavoitteet

Käsityökasvatuksen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa
- tuottaa ja arvioida kriittisesti oman alansa tieteellistä tietoa.
- soveltaa ja kehittää käsityökasvatuksen eri osa-alueiden osaamistaan luovien, yrittäjämäisten ja yhteisöllisten projektien suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa eri koulutusasteilla.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

Tutkimustaidon opinnot 12 op
KSS1.1 Johdatus tutkimusaineiston analyysimenetelmiin 4 op
KSS1.2 Kasvatustieteen syventävä menetelmätyöpaja 5 op
KSS2 Käsityökasvatuksen tutkimus II 3 op

Käsityökasvatuksen yhteiskunnalliset ulottuvuudet 8 op
KSS3 Käsityökasvatuksen didaktiikka ja opetussuunnittelu 5 op
KSS4 Käsityökasvatuksen historia 3 op

Käsityökasvatuksen tutkimusprojekti 34 op
KSS5.1 Teemaseminaari 4 op
KSS5.2 Suunnitteluseminaari 5 op
KSS5.3 Tutkimusseminaari I 10 op
KSS5.4 Tutkimusseminaari II 10 op
KSS5.5 Kritiikkiseminaari 5 op

Käsityökasvatuksen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osallistuminen 16 op
(opiskelija valitsee 4 opintojaksoa)
KSS6.1 Turvallisuuskulttuuri toiminnallisessa oppimisessa 4 op
KSS6.2 Kehittyvän materiaaliteknologian pedagogisia sovelluksia 4 op
KSS6.3 Ekososiaalinen käsityökulttuuri 4 op
KSS6.4 CNC-teknologia taitojen oppimisympäristönä 4 op
KSS6.5 Innovatiivinen tuottamisprosessi käsityön oppimisessa 4 op
KSS6.6 Käsityö yritteliään toiminnan ja yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta 4 op
KSS6.7 Käsityö toimintakyvyn ylläpitäjänä ja kehittäjänä 4 op
KSS6.8 Arkipäivän teknologiaa ilmiölähtöisesti oppien 4 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö:
OKL Rauma: professori Eila Lindfors

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma