Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Käsityökasvatuksen tutkimusprojekti, 34 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy tieteelliseen ajatteluun, tutkimustyöhön ja tieteelliseen raportointiin osoittaen osaamistaan laatimalla valitsemastaan aiheesta tieteellisen opinnäytetyön, pro gradu -tutkielman. Tutkimusprojektin kuluessa perehdytään käsityökasvatuksen tieteenalan, käsityön oppimisen ja käsityön ainedidaktiikan kannalta merkityksellisiin tutkimusaiheisiin ja ongelmakokonaisuuksiin sekä tarkastellaan valmistuvia opinnäytetöitä. Tutkielmaan voi sisältyä materiaalinen tai immateriaalinen tuote. Pro gradu -tutkielma suositellaan toteutettavaksi pareittain, mutta tutkielman voi tehdä myös yksin.
Pro Gradu -tutkielman laajuus on 34 opintopistettä.

Sisältö

Tutkielmaan vaadittava tutkimustyö tehdään seuraavien opintojaksojen puitteissa.
KSS5.1 Teemaseminaari 4 op
KSS5.2 Suunnitteluseminaari 5 op
KSS5.3 Tutkimusseminaari I 10 op
KSS5.4 Tutkimusseminaari II 10 op
KSS5.5 Kritiikkiseminaari 5 op

Lisätiedot

Opiskelija laatii pro gradu -tutkielman yksin tai yhdessä toisen opiskelijan kanssa.
Pro Gradu -tutkielman laajuus on 34 opintopistettä.

Vastuuhenkilöt:
OKL Rauma: tutkimusprojektien ohjaajat, professori Eila Lindfors, yliopistotutkija Jaana Lepistö ja dosentti Mika Metsärinne

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
Käsityökasvatuksen syventävät opinnot (Käsityökasvatus, OKL Rauma)
avaa kaikki

Käsityökasvatuksen tutkimusprojekti

KÄSK2723 KSS5.1 Teemaseminaari, 4 op
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma