Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL9423 Alkukasvatuksen perusopinnot, Rauma, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee alkukasvatuksen perusopintoihin sisältyvien opintojen sisällöt ja toimintatavat. Opiskelija osaa soveltaa alkukasvatuksen perusopintojen tietoja lasten kanssa tapahtuvaan opetus-oppimis -vuorovaikutukseen. Opiskelija kehittää omaa alkukasvatuksen asiantuntijuuttaan laaja-alaisesti.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

AKA1 Kehityspsykologia 5 op
AKA2 Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 7 op
AKA3 Kielelliset vuorovaikutustaidot 6 op
AKA4 Matematiikka ja ympäristöoppi 4 op
AKA5 Taito- ja taideaineet 3 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Opintokokonaisuuden arvosana muodostuu numeerisesti arvioitavien opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö:
OKL Rauma: yliopistonlehtori Riitta Korhonen

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma