Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0326 Liikunnan aineopinnot, Rauma ja Turku, 35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää liikunnanopetuksen mahdollisuudet yksilön kasvun, kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen tukemisessa. Hän osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää yläkoulun liikunnanopetusta. Hän on aloitteellinen luotaessa liikunnallisia oppimisympäristöjä sekä fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia edistävää koulun toimintakulttuuria.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:
La1 Kehittyminen liikuntakasvattajana 7 op
La2 Liikunnanopettaja hyvinvoinnin ja liikunnallisen toimintakulttuurin edistäjänä 2 op
La3 Liikuntataitojen oppiminen 3 op
La4 Soveltava liikuntakasvatus 3 op
La5 Aineseminaari 3 op
La6 Liikunta ja terveys 5 op
La7 Liikunta kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 3 op
La8 Liikuntaympäristöt yläkoulun liikunnanopetuksessa 9 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Opintokokonaisuuden arvosana (1-5) lasketaan opintojaksojen opintopisteillä painotetusta keskiarvosta. Liikunnan perus- ja aineopintojen 60 op kokonaisuuden arvosana (1-5) on opintokokonaisuuksien opintopisteillä painotettu keskiarvo.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta valitsee liikunnan aineopintojen opiskelijat. Toteutusvastuu opintokokonaisuudesta on Turun yliopiston opettajakoulutuslaitoksen Rauman yksiköllä.

Liikunnan aineopintoihin muodostetaan vuosittain yksi opiskelijaryhmä. Opetus toteutetaan siten, että opiskelijat suorittavat osan opetuksesta Raumalla ja osan Turussa. Liikunnan aineopintojen opetusta voidaan toteuttaa myös opetusaikojen ulkopuolella elokuussa. Liikunnan perus- ja aineopinnot suoritettuaan opiskelija saavuttaa asetuksen määräämän perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuuden opetettavan aineen (liikunta) osalta. Opintojen laajuuteen vaikuttaa kelpoisuusasetuksen määrittely aineenopettajilta vaadittavista opinnoista.

Vastuuhenkilö:
OKL Rauma: professori Pasi Koski

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma