Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0234 Liikunnan perusopinnot, Rauma, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää liikunnanopetuksen mahdollisuudet yksilön kasvun, kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen tukemisessa. Hän osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää alakoulun liikunnanopetusta. Hän on aloitteellinen luotaessa liikunnallisia oppimisympäristöjä sekä fyysistä aktiivisuutta edistävää koulun toimintakulttuuria.

Sisältö

Lp1 Liikunta yhteiskunnassa 2 op
Lp2 Koulun liikuntakasvatus 6 op
Lp3 Lapsen fyysis-motorisen kehityksen, oppimisen ja harjoittamisen perusteet 2 op
Lp4 Liikuntaympäristöt alakoulun liikunnanopetuksessa I 7 op
Lp5 Liikuntaympäristöt alakoulun liikunnanopetuksessa II 8 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy opintojaksojen opintopistepainotuksien mukaisen keskiarvon perusteella.

Lisätiedot

Turun yliopistossa järjestettävät liikunnan sivuaineopinnot perustuvat Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan väliseen sopimukseen. Liikuntatieteellinen tiedekunta hyväksyy sekä perus- että aineopintojen opetussuunnitelman. Liikunnan perusopintojen opetusta voidaan toteuttaa myös muualla kuin varsinaisella opiskelupaikkakunnalla.

Opiskelija voi perustella aiemmin hankitun osaamisensa hyväksilukemista opintojaksoihin tai niiden osiin perehdyttyään opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin sekä esittämällä ennen opintojakson alkua osaamisensa kirjallisine todistuksineen opintojakson vastuuopettajalle.

Vastuuhenkilö:
OKL Rauma: yliopistonlehtori Susanna Iivonen

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma