Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pro gradu -tutkielma (VSO3-VSO6), 40 op

Sisältö

Pro gradu-tutkielman aihepiiristä neuvotellaan varhaiskasvatuksen professorin kanssa 1. opintovuoden syksyllä ennen tutkimusseminaarin aloittamista 1. opintovuoden keväällä. Tutkielman aihe kannattaa valita laitoksen tieteellisistä vahvuusalueista, koska tällä tavoin opiskelija saa parhaan pedagogisen tuen tieteenalansa käytänteiden opiskelussa. Tutkielman tieteellinen ohjaus tapahtuu tutkimusseminaarissa I ja II ohjaajan johdolla tutkimusryhmän ja vertaisten tukemana. Tutkielman kirjoittaminen edellyttää runsaasti aikaa ja itsenäistä työskentelyä joko yksin tai yhdessä toisen opiskelijan kanssa. Yhteisessä tutkielmassa osapuolten osuus on pystyttävä todentamaan.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö:
OKL Rauma: professori Maarit Silvén

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen syventävät opinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
avaa kaikki

Pro gradu -tutkielma (VSO3-VSO6)

Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma