Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL4300 Musiikkikasvatuksen perusopinnot, Rauma, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijan laaja-alaisen musiikillisen ymmärryksen rakentaminen ja aktiivisen musiikinharrastuksen herättäminen. Musiikin opettamiseen liittyy aineenhallinnallisen, pedagogisen, ilmaisullisen ja psykologisen puolen lisäksi myös tärkeitä yhteisö- ja yksilöterapeuttisia merkityksiä. Opiskelijan kehittyminen sekä kasvattajana että muusikkona ja valmiuksien saaminen perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 opettajana musiikin oppiaineessa toimimiseen.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:
Mup1 Johdatus musiikkikasvatuksen, tutkimuksen, didaktiikan ja musiikkiterapian perusteisiin 5 op
Mup2 Musiikkikulttuurit 2 op
Mup3 Musiikkiteknologia ja -laitetuntemus 2 op
Mup4 Pianonsoitto, musiikin luku- ja kirjoitustaito sekä musiikin kuulonvarainen hahmottaminen 3 op
Mup5 Kitaransoitto 3 op
Mup6 Yhteissoitto ja sovittaminen 5 op
Mup7 Laulu, kuoro ja äänenkäytön perusteet 3 op
Mup8 Musiikkileikit ja musiikkiliikunta alakoulussa 2 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Opintokokonaisuuden arvosana muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö:
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Anneli Pere


Musiikkikasvatuksen perus- ja aineopinnot (60 op) antavat kelpoisuuden yhtenäisen peruskoulun (vuosiluokat 1-9) musiikinopetukseen. Opinnot suoritetaan Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan hyväksymien opetussuunnitelmien mukaisesti.

Opintojaksojen minimiryhmäkoko on kahdeksan opiskelijaa.


Musiikin vapaasti valittavien opintojen opintokokonaisuuden (15 ov) täydentäminen musiikkikasvatuksen perusopinnoiksi (25 op):

Musiikin vapaasti valittavien opintojen opintokokonaisuuden 15 ov suorittanut opiskelija ei voi hakeutua suorittamaan musiikkikasvatuksen aineopintoja ennen kuin ao. opinnot on täydennetty musiikkikasvatuksen perusopinnoiksi erikseen sovitulla tavalla. Opintojen täydentämisestä sovitaan yliopisto-opettaja Anneli Peren kanssa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma