Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK8005 Käsityökasvatuksen perusopinnot, Rauma, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee käsityökasvatuksen teoreettiset perusteet sekä käsityön sisällölliset perusteet teknisen työn ja tekstiilityön osa-alueilta. Opiskelija hallitsee käsityön opetuksen didaktiset erityispiirteet ja kykenee ohjaamaan oppilaiden monimateriaalisia käsityöprojekteja. Opinnot antavat opiskelijalle valmiuden suunnitella ja toteuttaa käsityön koulukohtaisen opetussuunnitelman erityisesti vuosiluokille 1-6.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:
KSP1 Käsityökasvatus tieteenalana 3 op

Materiaaliteknologiat 16 op
KSP2.1 Puu-, muovi- ja metalliteknologia 5 op
KSP2.2 Elektroniikka ja ohjelmoinnin perusteet 3 op
KSP3.1 Monimateriaalisuus tekstiilityössä 4 op
KSP3.2 Ompelu-, vaatetus- ja materiaaliteknologia 4 op

KSP4 Tuotesuunnittelun ohjaamisen perusteet 3 op
KSP5 Pedagoginen tuotesuunnitteluprojekti 3 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Opintokokonaisuuden keskiarvo muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Lisätiedot

Perusopinnot toteutuvat samansisältöisinä sekä käsityökasvatuksen pääaineopiskelijoille että käsityökasvatuksen sivuaineopiskelijoille. Perusopintojen opintojaksot sisältävät ohjattuja, omakustanteisia ja omatoimisia opintokäyntejä.

Vastuuhenkilö(t):
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Matti Pirttimaa

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma