Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3506 Terveystiedon aineopinnot, Turku, 35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan terveystiedon opetusta eri-ikäisille oppilaille. Opinnoissa painottuu terveyden edistämisen näkökulman lisäksi yhteiskunnallinen, kansanterveydellinen, eettinen sekä yhteistyöhön liittyvä osaaminen terveysasioissa. Lisäksi opiskelija on laajentanut osaamistaan terveystiedossa opetettavilla aihealueilla (esim. seksuaalikasvatus, päihdekasvatus, terveysliikunta) ja niiden opettamisen erityispiirteissä.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:
Tta1 Terveyspolitiikka 3 op
Tta2 Ihminen, terveys ja kulttuuri 3 op
Tta3 Terveyden edistäminen 4 op
Tta4 Terveystiedon opettaminen 8 op
Tta5 Liikunnan terveydelliset merkitykset 3 op
Tta6 Seksuaaliterveys ja sen tukeminen 3 op
Tta7 Päihdekasvatus 3 op
Tta8 Valinnaiset terveystiedon sisällöt 3 op
Tta9 Terveystiedon aineseminaari 5 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Opintokokonaisuuden arvosana muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö:
OKL Turku: yliopistonlehtori Hanna Maijala

Terveystiedon aineopintojen opetus toteutetaan Turussa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma