Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL9418 Harjoittelu, 12 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet alle kouluikäisten lasten kasvatukseen ja oppimisen ohjaamiseen. Opiskelija osaa soveltaa ohjatun harjoittelun yhteydessä muissa opinnoissa saamiaan teoreettisia tietoja ja valmiuksia siten, että ne muodostavat ehyen kokonaisuuden hoidon, kasvatuksen ja opetuksen toteuttamiseksi erilaisissa lapsiryhmissä varhaiskasvatuksessa ja esi- sekä alkuopetuksessa.

Lisätiedot

Ohjattu harjoittelu toteutetaan tavoitteellisesti ja toiminnallisesti etenevissä jaksoissa, jotka integroituvat muihin opintoihin. Harjoittelusta 12 opintopistettä sisältyy kasvatustieteen aineopintoihin. Harjoittelun yksilöohjausta päiväkodissa OKL:n yleisdidaktikon antamana on yhteensä neljä tuntia koko koulutuksen aikana ja lastentarhanopettajan antamaa yksilöohjausta päiväkodissa kahdeksan tuntia. Ryhmäohjaus sisältyy harjoittelun kokonaistuntimäärään. HA1 Päättöharjoittelu esiopetuksessa sisältyy VK5/AKA2 -opintojaksoon. Harjoittelujaksojen tavoitteet, sisällöt ja opiskelijoiden tehtävät kuvataan tarkemmin erillisessä harjoitteluohjeistossa. Harjoittelut toteutetaan kulloinkin käytössä olevien resurssien mukaisesti.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki

Harjoittelu

ROKL0701 AO1 Perusharjoittelu 1, 7 op
ROKL0702 AO2 Perusharjoittelu 2, 5 op
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma