Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopinnot, MMO, 35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee opettamiensa aineiden oppisisällöt sekä osaa suunnitella ja toteuttaa mielekkäitä oppimistilanteita ja oppimiskokonaisuuksia. Hän osaa soveltaa aineelle ominaisia opetustapoja pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa oppimisympäristöissä. Hän on kasvanut laaja-alaiseen opettajuuteen kouluyhteisössä ja osaa toimia eettisen vastuunsa tiedostavana kasvattajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Hän osaa kohdata erilaisia oppijoita ja toimia monikulttuurisessa kouluyhteisössä. Opiskelija osaa kehittää ammatillista osaamistaan seuraamalla opettamiensa aineiden oppimista ja opetusta koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Sisältö

Aineopintojen 35 op:n kokonaisuus koostuu ainedidaktisista opinnoista ja ohjatusta harjoittelusta.

Ainedidaktisissa opinnoissa ja opetusharjoittelussa opetusta ja oppimista tarkastellaan sekä kasvatuksen että opetettavan oppiaineen näkökulmasta. Opiskelija vahvistaa käytännön kokemukseen perustuvaa tietovarantoaan aineen opettamisesta ja oppimisesta. Opinnoissa tutustutaan myös alan keskeiseen tutkimukseen. Oppiaineiden erilaisesta luonteesta ja traditioista johtuen eri oppiaineiden didaktiikoissa tarkasteltavat teemat vaihtelevat.

mPEDAa1 Aineenopettajuuteen kehittyminen (6 op)
mPEDA a2 Oppilaan oppimisen tukeminen (2 op)
mPEDA a3 Aineenopettaja työyhteisössä ja yhteiskunnassa (4 op)
mPEDA a4.1 Ohjattu harjoittelu I (7 op)
mPEDA a4.2 Ohjattu harjoittelu II (8 op)
mPEDA a5 Aineenopetuksen kehittäminen ja tutkimus (3 op)
mPEDA a6 Ainedidaktinen seminaari (5 op)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Opintojaksojen painotettu keskiarvo numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma