Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
IV Erityiskysymykset, 4–8 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää oman ammatillisen ja tieteellisen kiinnostuksensa mukaan tietämystään erityispedagogiikan osa-alueiden teorioista, tutkimuksista ja sovelluksista.

Sisältö

Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutuksessa opiskelevat/opiskelleet opiskelijat suorittavat alla olevista opintojaksoista (Ero17, Ero18, Ero19 ja Ero20) kaksi opintojaksoa. Erityispedagogiikan pääaineopiskelijat sekä aineenopettajat (mukaan lukien käsityön aineenopettajaopiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet monialaisia opintoja) suorittavat yhden opintojaksoista Ero17, Ero18, Ero19 tai Ero20 sekä lisäksi pakollisena opintojakson Ero13.

Erityiskysymysten opintojaksot järjestetään kontaktiopetuksena resurssien salliessa. Mikäli opetusta ei järjestetä, opintojaksot suoritetaan kirjatenttinä tai esseenä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma