Physics as minor, 25–120 ECTS
expand all

Physics as minor

FFYS1105 Fysiikan perusopinnot 25 op
FFYS5003 Basics in Physics 1, 4 ECTS
FFYS5004 Basics in Physics 2, 4 ECTS
FFYS5005 Basics in Physics 3, 4 ECTS
FFYS5006 Basics in Physics 4, 4 ECTS
FFYS6019 Radiation and safety, 3 ECTS
FFYS1108 Fysiikan perus- ja aineopinnot opettajalle, fysiikka toisena opetettavana aineena 60 op
Pakolliset aineopinnot 25 op
FFYS6002 Physics Lab IIA, 5 ECTS
FFYS6014 Mechanics, 4 ECTS
FFYS6031 Yeah, Science!, 4 ECTS
Vaihtoehtoiset aineopinnot 10 op
10 ECTS
FFYS7033 Demonstrations in Physics, 4 ECTS
FFYS6003 Laboratory Physics IIB, 5 ECTS
FFYS6010 Solid state physics I, 4 ECTS
FFYS6015 Optics, 4 ECTS
FFYS6030 Quantum Mechanics I, 8 ECTS
FFYS6025 Thermodynamics, 4 ECTS
TÄHT5001 Astronomy 1, 5 ECTS
FFYS1109 Fysiikan perus-, aine- ja syventävät opinnot opettajalle 120 op
Pakolliset opinnot 75 op
FFYS6002 Physics Lab IIA, 5 ECTS
FFYS6030 Quantum Mechanics I, 8 ECTS
FFYS6014 Mechanics, 4 ECTS
FFYS6015 Optics, 4 ECTS
FFYS6025 Thermodynamics, 4 ECTS
FFYS4294 Theory of Relativity I, 2 ECTS
FFYS6031 Yeah, Science!, 4 ECTS
Vaihtoehtoiset opinnot 20 op
FFYS7033 Demonstrations in Physics, 4 ECTS
FFYS6003 Laboratory Physics IIB, 5 ECTS
FFYS6010 Solid state physics I, 4 ECTS
TFYS6009 Theory of Relativity II, 4 ECTS
TÄHT5001 Astronomy 1, 5 ECTS
TÄHT5002 Astronomy 2, 5 ECTS
TÄHT5003 History of Astronomy, 5 ECTS
TÄHT1101 Tähtitieteen perusopinnot 25 op
TÄHT5000 Observational Astronomy I, 7 ECTS
TÄHT5001 Astronomy 1, 5 ECTS
TÄHT5002 Astronomy 2, 5 ECTS
TÄHT5003 History of Astronomy, 5 ECTS
Vaihtoehtoiset opinnot 3–8 op
3 ECTS
TÄHT6007 Basics in Astrobiology, 2 ECTS
KABI5070 Astrobiology, 2 ECTS
ASBI0010 Time trek, 2–4 ECTS
Department of Physics and Astronomy
Degree Programme in Physical Sciences
DP in Physics Education Track
Degree Programme in Physical Sciences
DP in Theoretical Physics
Finnish Study Modules