Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Fysikaalisten tieteiden sivuaineopintokokonaisuudet, 25–120 ECTS
avaa kaikki

Fysikaalisten tieteiden sivuaineopintokokonaisuudet

FFYS1105 Fysiikan perusopinnot 25 op
Jos opiskelija hallitsee hyvin lukion pitkän fysiikan valtakunnallisen oppimäärän, niin hän voi suorittaa perusopinnot fysiikan pääaineopiskelijoiden vaatimusten mukaisesti.
FFYS1108 Fysiikan perus- ja aineopinnot opettajalle, fysiikka toisena opetettavana aineena 60 op
Perusopintojen lisäksi luetaan.
Vaihtoehtoiset aineopinnot 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
FFYS7033 Demonstraatiokurssi, 4 op
FFYS6015 Optiikka, 4 op
FFYS6030 Quantum Mechanics I, 8 ECTS
FFYS6025 Termodynamiikka, 4 op
TÄHT5001 Tähtitiede 1, 5 op
FFYS1109 Fysiikan perus-, aine- ja syventävät opinnot opettajalle 120 op
Fysiikan perusopintojen lisäksi luetaan seuraavat kurssit.
Pakolliset opinnot 75 op
FFYS6030 Quantum Mechanics I, 8 ECTS
FFYS6014 Mekaniikka, 4 op
FFYS6015 Optiikka, 4 op
FFYS6025 Termodynamiikka, 4 op
FFYS4294 Suhteellisuusteoria I, 2 op
FFYS6031 Yeah, Science!, 4 op
Vaihtoehtoiset opinnot 20 op
Valitaan vapaasti laitoksen tarjoamista syventävistä opinnoista, erikoistumisalojen aineopinnoista ja seuraavista:
FFYS7033 Demonstraatiokurssi, 4 op
TFYS6009 Suhteellisuusteoria II, 4 op
TÄHT5001 Tähtitiede 1, 5 op
TÄHT5002 Tähtitiede 2, 5 op
TÄHT5003 Tähtitieteen historia, 5 op
TÄHT1101 Tähtitieteen perusopinnot 25 op
TÄHT5000 Havaitseva tähtitiede I, 7 op
TÄHT5001 Tähtitiede 1, 5 op
TÄHT5002 Tähtitiede 2, 5 op
TÄHT5003 Tähtitieteen historia, 5 op
Vaihtoehtoiset opinnot 3–8 op
Suoritettava 3 opintopistettä
ASBI0010 Aikavaellus, 2–4 op
Department of Physics and Astronomy
DP in Physical Sciences
DP in Physics Education Track
DP in Physical Sciences
DP in Theoretical Physics
Finnish Study Modules