Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
FFYS1109 Fysiikan perus-, aine- ja syventävät opinnot opettajalle, 120 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Physics and Astronomy
avaa kaikki

Fysiikan perus-, aine- ja syventävät opinnot opettajalle

Fysiikan perusopintojen lisäksi luetaan seuraavat kurssit.
Pakolliset opinnot 75 op
FFYS6030 Quantum Mechanics I, 8 ECTS
FFYS6014 Mekaniikka, 4 op
FFYS6015 Optiikka, 4 op
FFYS6025 Termodynamiikka, 4 op
FFYS4294 Suhteellisuusteoria I, 2 op
FFYS6031 Yeah, Science!, 4 op
Vaihtoehtoiset opinnot 20 op
Valitaan vapaasti laitoksen tarjoamista syventävistä opinnoista, erikoistumisalojen aineopinnoista ja seuraavista:
FFYS7033 Demonstraatiokurssi, 4 op
TFYS6009 Suhteellisuusteoria II, 4 op
TÄHT5001 Tähtitiede 1, 5 op
TÄHT5002 Tähtitiede 2, 5 op
TÄHT5003 Tähtitieteen historia, 5 op
Department of Physics and Astronomy
DP in Physical Sciences
DP in Physics Education Track
DP in Physical Sciences
DP in Theoretical Physics
Finnish Study Modules