Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Lääketieteellisen tekniikan fysiikan erikoistumisala, 120 op

Osaamistavoitteet

Lääketieteellisen tekniikan fysiikka tutustuttaa opiskelijan kiinteiden materiaalien rakenteisiin, niiden tutkimusmenetelmiin sekä lääketieteen tekniikkaan, mittausmenetelmiin ja biolääketieteen tutkimuksen instrumentaatioon. Opintokokonaisuus tukee tutkinto-ohjelmasta valmistuvien mahdollisuuksia toimia tutkimus- ja kehitystehtävissä bioalan instrumentaatiota kehittävissä ja hyödyntävissä organisaatioissa sekä antaa hyvät valmiudet sairaalafyysikkokoulutukseen aikoville.

Edellytykset

Oikeutta sivuaineopiskeluun lääketieteellisessä tiedekunnassa haetaan viimeistään 31.7. sivulta http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/tietoa-opiskelusta/opinto-oppaat/Documents/sivuainelomake.pdf löytyvällä lomakkeella. Lääketieteen sivuaineopiskelijaksi hyväksytään vuosittain 5 opiskelijaa opintomenestyksen perusteella.

Opintotokokonaisuudesta vastaa prof. Pekka Hänninen, jolta saa myös lisätietoa opiskelijoiden valintaperusteista (yhteystiedot anatomia/biofysiikan laboratorio,
biolääketieteen laitos, BioCity, 5A, p.333 7064).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
avaa kaikki

Lääketieteellisen tekniikan fysiikan erikoistumisala

Pakolliset fysiikan opinnot 52 op
Suoritettava kaikki tässä mainitut opinnot. Mikäli osa näistä sisältyy jo LuK-tutkintoon, tilalle suoritetaan muita opintoja sopimuksen mukaan. Erikoistyö ja työharjoittelu yhteensä 9 op.
Biolääketieteen tekniikan sivuaineopintokokonaisuus 40 op
Sivuaineopinto-oikeudesta päättää lääketieteellinen tiedekunta. Kokonaisuus koostuu pakollisista opinnoista 23 op, vaihtoehtoisista opinnoista 5 op ja biolääketieteen opinnoista 12 op.
Vaihtoehtoiset opinnot 5 op
Suoritettava vähintään 5 op. BIMA2103 on valinnainen opintojakso, vaikka jakson nimessä sanotaankin Mandatory.
Biolääketieteen opinnot 12 op
Suoritettava vähintään 12 op. Kursseille BIOT2004, BIOT2005 ja BIOT2006 osallistumisen edellytyksenä on, että kurssi ANAT1308 tai jokin vastaava opintojakso on suoritettu. Edellytyksenä opintokokonaisuuteen osallistumiselle on ÅA_1901 Introduction to Cell Biology -kurssille osallistuminen.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet