Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Materiaalitutkimuksen erikoistumisala, 120 op

Osaamistavoitteet

Materiaalitutkimuksen erikoistumisalan opinnot antavat opiskelijalle monipuoliset valmiudet ymmärtää ja kehittää erityyppisten materiaalien rakennetta ja ominaisuuksia yksittäisistä molekyyleistä ja nanohiukkasista metalli- komposiitti- ja puolijohdekerrosmateriaaleihin. Teoriaopintoja täydentävät kokeelliset menetelmäkurssit, joissa mittausmenetelmien fysikaalisten periaatteiden lisäksi tutustutaan teollisessa tuotekehityksessä yleisten tutkimuslaitteiden toimintaan ja käyttöön. Siltana teoreettisen ja kokeellisen tutkimuksen välillä toimii moderni laskennallinen materiaalitutkimus, johon tutkinto-ohjelma tarjoaa hyvät mahdollisuudet. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua myös monipuoliseen tutkimukseen, jossa aiheet vaihtelevat soveltavista tuotekehitysprojekteista kiihdytinpohjaiseen molekyylien, klustereiden ja pintojen rakenteen perustutkimukseen sekä teoreettiseen materiaalitutkimukseen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
avaa kaikki

Materiaalitutkimuksen erikoistumisala

Pakolliset syventävät opintojaksot 46 op
Jos opiskelijan pääaineena on materiaalitiede ja LuK-tutkintoon ei sisälly kurssia FFYS6000 Aineen nano- ja mikrorakenteen kuvantamismenetelmät, niin se on suoritettava tässä vaiheessa, jolloin suoritettava vähintään 52 op. Erikoistyö ja työharjoittelu yhteensä 9 op. Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös materiaalitiede pääaineena (MFYS7000 Pro gradu -tutkielma, materiaalitiede).
FFYS7040 Työharjoittelu, 0–6 op
FFYS7053 Seminar in Physics, 2 ECTS
Syventävät teoriaopinnot 24 op
Suoritettava seuraavista vähintään 24 op sisältäen kaksi opintojaksoista FFYS7016, FFYS7017, TFYS7065, FFYS7025
FFYS7052 Fysiikan erikoiskurssi, 2–4 op
FFYS7020 Materiaalitekniikka, 8 op
FFYS7025 Pintatiede, 4 op
Opintoja Åbo Akademista
Nämä Åbo Akademin tuottamat opintojaksot hyväksytään materiaalitutkimuksen syventäviin teoriaopintoihin. Lisätietoa kursseista opintojakson kotivulla (ÅA).
Vaihtoehtoiset menetelmäkurssit, materiaalitutkimus 20 op
Suoritettava vähintään 20 op. Pääaineopiskelijat saavat menetelmäopinnoissa tarvittavan laboratoriopäiväkirjan laitoksen toimistosta.
Sivuaineopinnot, materiaalitutkimus 0–30 op
Hyväksyttäviä sivuaineita ovat informaatioteknologia, matematiikka, kemia, geologia, teoreettinen fysiikka, liiketoimintaosaaminen ja Innovation and Business Creation Study Module. Muutkin sivuaineet ovat mahdollisia, kunhan asiasta keskustelee laitoksen johtajan kanssa. Informaatioteknologian ja kemian kokonaisuudet on kuvattu fysiikan LuK-tutkinnon vaatimuksissa. Alla on linkit kokonaisuuksiin Liiketoimintaosaaminen ja Innovation and Business Creation Study Module. Erityisen suositeltava opintovaihtoehto on Työelämätaidot.
FFYS7064 Työelämätaidot, 4 op
TFYS7024 Presentation skills, 4 ECTS
Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuus 25 op
Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuuteen haetaan tenttimällä. Pääsykoetenttinä on opintokokonaisuuden ensimmäinen opintojakso. Aiemmin suoritetuilla opinnoilla voi hyväksilukea enintään 10 opintopistettä kokonaisuuden opintoja.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet