Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH3002 Poliittisen historian syventävät opinnot, pääaineopiskelijat, 90 op

Osaamistavoitteet

Syventävien opintojen päätarkoituksena on saada opiskelijat omaksumaan tutkimuksen peruskysymykset ja lähtökohdat, niin että he pystyvät poliittisen historian työkaluja käyttäen ja itsenäisesti työskennellen tuottamaan ja jäsentämään tietoa. Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen historiantutkimuksen perusvalmiudet ja osaa käyttää taitojaan itsenäisesti työelämän erilaisissa tehtävissä kerätessään, analysoidessaan ja jäsentäessään tietoa ja esittäessään sen ymmärrettävässä muodossa lukijoille. Maisterin tutkinnon pääasia on pro gradu -työ, jonka tarkoituksena on opettaa etsimään ja tuottamaan tietoa tietystä teemasta. Pro gradun tärkeimpiin lopputulemiin kuuluu tieto siitä, kuinka sellainen työ kannattaisi tehdä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Syventävien opintojen kokonaisuudesta vastaavat professorit.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Poliittinen historia, VTM (Poliittinen historia)
avaa kaikki
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet