Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1058 Valtio-opin perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopintojen tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan tutkimuksen eri traditioista, lähestymistavoista ja peruskäsitteistä sekä keskeisistä tutkimusongelmista kuten politiikasta ja vallasta, poliittisista järjestelmistä, poliittisista konflikteista sekä poliittisen ajattelun kehityksestä.

Opiskelutavat: Perusopinnot jakaantuvat viiteen viiden pisteen opintojaksoon. Pääaineopiskelijat suorittavat nämä jaksot pakollisina luentokursseina lukuun ottamatta jaksoa P 4, joka on kirjatentti. Sivuaineopiskelijat suorittavat jaksot P 2 ja P 3 pakollisina luentokursseina, P1:n he voivat suorittaa joko luentokurssina tai kirjatenttinä, ja jaksot P4 ja P5 he tekevät kirjatentteinä. Kirjatenteissä koko jakson kirjallisuus on aina tentittävä yhdellä kertaa.
Perusopintojen (25 op) valmistumisesta opiskelijan on tehtävä viipymättä ilmoitus valtio-opin toimistoon opintorekisterimerkintöjä varten.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Perusopinnot jakaantuvat viiteen opintojaksoon. Jaksot P 1-2 ja ovat kaikille pakollisia luentosarjoja. P5 on pakollinen luentokurssi pääaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijat suorittavat P5-jakson kirjatenttinä. Perusopintojen kirjatenttejä ei voi korvata esseillä.
Opintojaksot P 3-4 tentitään opetusohjelmassa mainituille opettajille siten, että kukin opintojakso suoritetaan yhtenä tenttinä. Sivuaineopiskelijat suorittavat myös P5:n yhtenä tenttinä.
Perusopintojen (25 op) valmistumisesta opiskelijan on tehtävä viipymättä ilmoitus valtio-opin toimistoon opintorekisterimerkintöjä varten.

Perusopintojen rakenteiden vertailutaulukko ennen ja jälkeen 2014, ks. http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/valtio-oppi/opiskelu/opinnot/opetus/Documents/Korvaavuudet%20valtio_opin%20perusopinnoissa2014.pdf

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Taloustieteen laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Yleinen valtio-oppi, VTK (Valtio-oppi)
avaa kaikki
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet