Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1059 YHTEISET AINEOPINNOT, VALTIO-OPPI, 25 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteet: Aineopintojen 1-3 tavoitteena on kehittää opiskelijoiden tietoja politiikan teoriasta ja metodologiasta. Opetuksessa käytetään selittävämpää ja tulkitsevampaa otetta kuin perusopinnoissa ja painotetaan tutkimusmetodiikkaan ja teorianmuodostukseen liittyviä kysymyksiä.

Sisältö

A 1 suoritetaan kirjatenttinä. Aineopintoihin 2 ja 3 sisältyy pääaineopiskelijoille kontaktiopetusta. Kandidaatintutkintoon vaaditaan pääaineopiskelijoiden tutkintovaatimusten mukaisesti suoritetut aineopinnot.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Yhteiset aineopinnot 25 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Yleinen valtio-oppi, VTK (Valtio-oppi)
avaa kaikki
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet