Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1060 AINEOPINNOT POLIITTISEN JÄRJESTELMÄN LINJALLA, 25 op

Osaamistavoitteet

Aineopintojen vaihtoehtoiset opinnot jakaantuvat poliittisen järjestelmän ja kansainvälisten suhteiden linjoihin. Opiskelijat voivat suorittaa joko toisen tai molemmat linjat.

Sisältö

Poliittisen järjestelmän linja jakaantuu viiteen opintojaksoon, joissa perehdytään poliittisiin voimiin, poliittisiin instituutioihin, prosesseihin ja järjestelmiin sekä poliittisen päätöksenteon tuloksiin ja vaikutuksiin.

Poliittisen järjestelmän linjalla opintojaksoista APJ1 on pakollinen ja jaksoista APJ2-APJ5 opiskelija valitsee kolme.

Poliittisen järjestelmän linja tentitään siten, että jokainen opintojakso tentitään yhtenä tenttinä. Opiskelija saa suorittaa tentit haluamassaan järjestyksessä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Opiskelutavat: Molemmat linjat tentitään siten, että jokainen opintojakso tentitään yhtenä tenttinä. Opiskelija saa suorittaa tentit haluamassaan järjestyksessä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Yleinen valtio-oppi, VTK (Valtio-oppi)
avaa kaikki

AINEOPINNOT POLIITTISEN JÄRJESTELMÄN LINJALLA

VALT1175 APJ5 POLITIIKAN TUOTOS, 6 op
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet