Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1061 AINEOPINNOT KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN LINJALLA, 25 op

Osaamistavoitteet

Aineopintojen vaihtoehtoiset opinnot jakaantuvat poliittisen järjestelmän ja kansainvälisten suhteiden linjoihin. Opiskelijat voivat suorittaa joko toisen tai molemmat linjat.

Sisältö

Kansainvälisten suhteiden linja jakaantuu aineopinnoissa viiteen jaksoon, joista ensimmäinen valaisee oppialaa tieteentutkimuksen kannalta. Ulkopolitiikan- ja diplomatian jakso avaa kansainvälisiin suhteisiin toimijakeskeisen näkökulman. Turvallisuus, konfliktit ja rauha - jaksossa kansainvälistä politiikkaa lähestytään rauhan- ja konfliktintutkimuksen näkökulmasta. Neljäs jakso käsittelee globaalia talousjärjestelmää, valaisten sen keskeisiä ilmiöitä ja niitä selittäviä teorioita. Viides jakso valaisee globaaleja ongelmia ja kansainvälistä yhteistoimintaa niiden käsittelemiseksi.

Kansainvälisten suhteiden linajalla opintojaksoista AKV1 on pakollinen ja jakoista AKV2-AKV5 opiskelija valitsee kolme.

Linja tentitään siten, että jokainen opintojakso tentitään yhtenä tenttinä. Opiskelija saa suorittaa tentit haluamassaan järjestyksessä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Opiskelutavat: Molemmat linjat tentitään siten, että jokainen opintojakso tentitään yhtenä tenttinä. Opiskelija saa suorittaa tentit haluamassaan järjestyksessä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Yleinen valtio-oppi, VTK (Valtio-oppi)
avaa kaikki

AINEOPINNOT KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN LINJALLA

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet