Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT2526 Valtio-opin syventävät opinnot, 88–106 op

Osaamistavoitteet

Syventävien opintojen tavoitteena on perehtyminen länsimaiden valtiollisen ajattelun perinteeseen, teoreettisten tietojen syventäminen, metodisten valmiuksien kehittäminen sekä harjaantuminen itsenäiseen tutkimustyöhön ja tieteelliseen esitystapaan.

Sisältö

Syventävien opintojen vastuuhenkilöinä toimivat oppiaineen professorit linjoittain.
Seminaareissa edellytetään aktiivista osallistumista istuntoihin, harjoitustöiden laatimista ja opponenttina toimimista. Seminaarit sisältävät kiinteää työskentelyä ja niihin on varattava riittävästi aikaa.

Tutkielman aiheen hyväksyy asianomaisen linjan professori. Professori toimii myös tutkielman ohjaajana. Tutkielman laatiminen on suhteellisen itsenäistä työskentelyä, jota seminaari tukee.
Syventäviin opintoihin voidaan valinnaisesti sijoittaa työharjoittelu sopimalla asiasta linjan professorin kanssa ennen harjoittelun alkamista. Työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija valtio-opin alaan liittyviin käytännön työtehtäviin julkisessa hallinnossa, järjestöissä tai yrityksissä. Suoritustapa on vähintään kaksi kuukautta kestävä yhtäjaksoinen työharjoittelu sekä kirjallinen raportti harjoittelusta annettujen ohjeiden mukaan.
Opintojaksot S1.1, S1.2, S2, SPJ1-3 ja SKV1-3 tentitään kukin yhtenä tenttinä. Opiskelija saa suorittaa tentit haluamassaan järjestyksessä. Osa tenttikirjoista voidaan suorittaa myös kirjoittamalla esseitä opettajan kanssa erikseen sovittavista aiheista tai korvaavilla kursseilla. Erityisesti opintojakso S2 suositellaan suorittamaan korvaavalla kurssilla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Valtiotieteiden kandidaatintutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettava kokonaan ennen syventävien kirjatentteihin osallistumista. (Ei koske luentoja ja kertauskuulusteluja.) Opiskelijan odotetaan seminaariin tullessaan pystyvän käyttämään suurimman osan opiskeluajastaan tutkielman suunnitteluun ja laatimiseen. On suositeltavaa, että opintojaksot S1 ja S2 uoritetaan valmiiksi ennen seminaaria.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Yleinen valtio-oppi, VTM (Valtio-oppi)
avaa kaikki
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet