Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1062 VALTIO-OPIN YHTEISET SYVENTÄVÄT OPINNOT (+ PRO GRADU 40 OP), 30 op

Osaamistavoitteet

Syventävien opintojen tavoitteena on perehtyminen länsimaiden valtiollisen ajattelun perinteeseen, teoreettisten tietojen syventäminen, metodisten valmiuksien kehittäminen sekä harjaantuminen itsenäiseen tutkimustyöhön ja tieteelliseen esitystapaan

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Valtiotieteiden kandidaatintutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettava kokonaan ennen syventävien kirjatentteihin osallistumista. (Ei koske luentoja ja kertauskuulusteluja.) Opiskelijan odotetaan seminaariin tullessaan pystyvän käyttämään suurimman osan opiskeluajastaan tutkielman suunnitteluun ja laatimiseen. On suositeltavaa, että opintojaksot S1 ja S2 suoritetaan valmiiksi ennen seminaaria.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
avaa kaikki

VALTIO-OPIN YHTEISET SYVENTÄVÄT OPINNOT (+ PRO GRADU 40 OP)

VALT1042 S 3 HARJOITTELU, 5 op
VALT1043 S 4 SEMINAARI, 9 op
VALT1045 PRO GRADU -TUTKIELMA, 40 op
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet