Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1063 SYVENTÄVÄT OPINNOT POLIITTISEN JÄRJESTELMÄN LINJALLA, 18 op

Osaamistavoitteet

Syventävien opintojen tavoitteena on perehtyminen länsimaiden valtiollisen ajattelun perinteeseen, teoreettisten tietojen syventäminen, metodisten valmiuksien kehittäminen sekä harjaantuminen itsenäiseen tutkimustyöhön ja tieteelliseen esitystapaan.

Sisältö

Syventävien opintojen vaihtoehtoiset opinnot jakaantuvat poliittisen järjestelmän ja kansainvälisten suhteiden linjoihin. Opiskelijat voivat suorittaa joko toisen tai molemmat linjat. Linjan suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vastaavan linjan vaihtoehtoiset aineopinnot.

Poliittisen järjestelmän linja jakaantuu opintojaksoihin, joissa tarkastellaan poliittisia instituutioita ja voimia sekä politiikan prosesseja ja vaikutuksia sekä opintosuunnan jotakin erityisproblematiikkaa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
avaa kaikki

SYVENTÄVÄT OPINNOT POLIITTISEN JÄRJESTELMÄN LINJALLA

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet