Historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi poliittisesta historiasta

Osaamistavoitteet

Historian ja yhteiskuntaopin opettajan pätevyyden saadakseen opiskelijan on suoritettava maisterin tutkinto, jossa on seuraavat osiot:

I OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP)
Poliittisen historian opiskelijat hakevat opettajan pedagogisiin opintoihin yhteiskuntatieteellisen ja kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoille tarkoitetussa yleissivistävien aineiden kiintiössä.

II POLIITTISEN HISTORIAN PERUS-, AINE- JA SYVENTÄVÄT OPINNOT (165 OP)

Lisäksi on suositeltavaa, että poliittisen historian pääaineopinnot suorittanut tekee myös kursseja historian perusopintojen Näkökulmia historiaan -osiosta:

P3 NÄKÖKULMIA HISTORIAAN (HUMANISTISEN TDK:N OPINTOJA)

P3.1. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op
P3.2. Suomen historian linjat ja murrokset 5 op
P3.3. Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 5 op

III YHTEISKUNTAOPIN OPETETTAVAN AINEEN OPINNOT
Katso yhteiskuntaopin opetettavan aineen opintojen sisällöt yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaasta (Opinto-oppaat > Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta > Yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot): https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=28281&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2017

Historia 2. opetettavana aineena, poliittinen historia

Kelpoisuusasetusten mukaiset vähintään 60 opintopisteen laajuiset 2. opetettavan aineen opinnot katsotaan suoritetuiksi, kun opiskelija on suorittanut poliittisen historian perus- ja aineopinnot (25 op + 35 op).

avaa kaikki
Department of Philosophy, Contemp.History and Political Sc.
Contemporary History
Political Science
Philosophy
Finnish Study Modules