Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1066 A2. Folkloristisen tutkimuksen perusteet, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on kokonaiskuva tutkimusprosessista, hän on harjaantunut tieteellisen tutkimuksen käytäntöihin ja hän kykenee tuottamaan oman pienimuotoisen tieteellisen tutkielman.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
FOLKLORISTIIKAN AINEOPINNOT (Folkloristiikka)
avaa kaikki

A2. Folkloristisen tutkimuksen perusteet

Sivuaineopiskelijat 15 op. Folkloristiikan proseminaari ja kandidaatin tutkielma pakollinen vain pääaineopiskelijoille.
Folkloristiikka ja työelämävalmiudet 5 op
5 op koostuu FOLK1071 seminaarista 3 op ja USKO1169 Tieteell.kirjoittaminen I työpajasta 2 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies