Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1010 FOLKLORISTIIKAN AINEOPINNOT, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee folkloristisen tutkimuksen erilaisia näkökulmia, metodologiaa ja tieteellisen tiedon tuottamisen perusasiat ja on harjaantunut käytännössä tutkimuksen tekemiseen. Lisäksi opiskelijalle on muodostunut alustava käsitys kulttuurialan työtehtävistä ja niiden edellyttämistä taidoista. Aineopintojen suorittamisen voi aloittaa 1. vuoden keväällä. Aineopintoihin kuuluvat kirjalliset tentit suoritetaan sähköisesti. Aineopintoihin sisältyvä proseminaaritutkielma on samalla kandidaatin tutkintoon tarvittava lopputyö, jonka jälkeen kirjoitetaan tenttitilaisuudessa neljän sivun pituinen kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte arvioidaan sekä kieliasun että sisällön kannalta. Maisterinopintoihin siirtyminen edellyttää vähintään hyvin tiedoin (arvosanalla 3) suoritettua Huk-tutkintoa tai vähintään 120 op perus- ja aineopintoja. Siirtyessään folkloristiikan maisterinopintoihin opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) maisterinopintoja varten hops-ohjaajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Folkloristiikka, HuK (Folkloristiikka)
avaa kaikki

FOLKLORISTIIKAN AINEOPINNOT

Sivuaineopiskelijat 35 op, pääaineopiskelijat 45 op
FOLK1066 A2. Folkloristisen tutkimuksen perusteet 25 op
Sivuaineopiskelijat 15 op. Folkloristiikan proseminaari ja kandidaatin tutkielma pakollinen vain pääaineopiskelijoille.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies