Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1005 USKONTOTIETEEN AINEOPINNOT, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnoissa opiskelija laajentaa uskontoperinteiden ja niiden akateemisen tutkimuksen tuntemusta perehtymällä Euroopan uskontohistoriaan sekä uskontotieteen ja kulttuurien tutkimuksen metodologisiin kysymyksiin. Aineopinnot suoritettuaan hän tuntee keskeiset aineiston hankintamenetelmät, kenttätyön periaatteet sekä etnografiaan liittyvät eettiset kysymykset. Opiskelija on perehtynyt keskeisiin uskonnontutkimuksen näkökulmiin ja menetelmiin sekä osaa soveltaa valitsemaansa metodologiaa. Opiskelija on perehtynyt valitsemiinsa uskontotieteen teema-alueisiin, pohtinut omia työelämävalmiuksiaan sekä saavuttanut kyvyn tuottaa tieteellistä tekstiä. Aineopintojen tentit suoritetaan tiedekuntatenttipäivinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Uskontotiede, HuK (Uskontotiede)
avaa kaikki

USKONTOTIETEEN AINEOPINNOT

Pääaineopiskelijat 45 op, sivuaineopiskelijat 35 op
USKO1220 Euroopan uskontohistoria 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
USKO1068 Erityisalaopinnot 10 op
USKO1068 Erityisalaopinnot, 10 op
USKO1152 Kenttäkurssi, 5 op
USKO1133 Uskontotieteen metodologia 5 op
USKO1143 Metodologia I, 1 op
USKO1144 Metodologia II, 4 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies