Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1010 USKONTOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Syventävien opintojen tavoitteena on luoda valmiudet pro gradu -tutkielman aiheen kannalta keskeisten teorioiden ja metodologisten valintaan sekä käsitteellisten työkalujen soveltamiseen käytännön tutkimustyössä. Lisäksi opiskelija laajentaa ja syventää tuntemustaan uskontotieteen akateemisesta historiasta, maailman uskontoperinteistä ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta osana kulttuurien monimuotoistumista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Uskontotiede, FM (Uskontotiede)
avaa kaikki

USKONTOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT

Pääaineopiskelijat 80 op, Sivuaineopiskelijat 60 op
USKO1222 Graduseminaari, 10 op
USKO1110 Pro gradu -tutkielma, 40 op
USKO1164 Sivuaineen tutkielma, 20 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies