Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE1081 PERUSOPINNOT, MUSEOLOGIA, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen kulttuuriperintöprosesseista sekä nykymuseoista instituutioina, joilla on erilaiset edeltäjänsä ja omat yhteiskunnan muihin intresseihin nivoutuvat tehtävänsä. Kulttuuriperinnön kentällä toimivat julkishallinnon edustajat, asiantuntijat ja tutkijat, yritystoimijat sekä laaja ja monipuolinen harrastajien ja asianosaisten kenttä. Perusopinnoissa painottuvat dokumentoinnin, arvottamisen ja vaalimisen prosessit. Perusopinnot suoritetaan yhden lukuvuoden aikana.

Sisältö

Perusopinnoissa käsitellään ihmisen arvottavaa todellisuussuhdetta ja sen ilmentymistä keräämisenä, vaalimisena, esittämisenä ja jakamisena. Pohditaan, mikä museo on ideana, instituutiona ja toimijana, ja millä muuttuvilla tavoilla museo on mukana yhteiskunnassa. Tarkastellaan erityisesti, miten museot kokoelminensa kautta ja osallistumalla aineellisen ympäristömme dokumentointiin ja vaalintaan ovat mukana vaikuttamassa tulevaisuuteen, ja mitä muita toimijoita tällä samalla kentällä on samansuuntaisin tavoittein. Tutustumme myös johdannonomaisesti näyttelyihin, museopedagogiikkaan ja muihin museoille ominaisiin kommunikaation muotoihin. Kurssit sisältävät luentoja, ekskursioita, harjoituksia sekä kirjallisuus- ja verkkoaineistoja, joiden kaikkien pohjalta opiskelija muodostaa käsityksensä näistä aihepiireistä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Jatko- ja täydennysopiskelijat suorittavat Åbo Akademin kurssiosuudet maksullisina ylimääräisten opintojen järjestelmässä (CLL, Centret för livslångt lärande). Kirjalliset vaadittavat opintosuoritukset on mahdollista suorittaa myös ruotsin kielellä.

avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies