Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE1100 AINEOPINNOT, MUSEOLOGIA, 35 op

Osaamistavoitteet

Museologian aineopinnoissa opiskelija perehtyy monipuolisesti siihen, miten kulttuuriperintö ilmenee ja toimii yhteiskunnassa ja miten museo on mukana vastuullisena toimijana kulttuuriperintöprosesseissa. Opiskelija osaa analysoida sitä, mistä museoiden tavoitteet tulevat ja mitkä ovat museoiden keskeiset tehtävät kussakin nykyisyydessä sekä esittää keinoja tavoitteiden toteuttamiseksi. Opiskelija ymmärtää museoiden toiminnan keskeiset osa-alueet ja niiden ammatillisen ja yhteiskunnallisen merkityksen. Hän tutustuu ihmisten moninaisuuden ja yhteiskunnallisten tilanteiden asettamiin haasteisiin hyvälle museo- ja kulttuuriperintökommunikaatiolle.
Aineopinnot antavat mahdollisuuden paneutua myös seuraaviin museologian osa-alueisiin:
1) Museokommunikaatio ja yleisötyö
2) Kulttuuriympäristöt, biologinen kulttuuriperintö ja ympäristöhistoria
3) Museot ja tulevaisuus
4) Aineellisen kulttuuriperinnön ja materiaalisen kulttuurin tutkimus

Sisältö

Opiskelija perehtyy näyttelyyn kommunikaation muotona, museon ja kulttuuriperintökohteiden tarjoamiin toiminnan, kuten oppimisen ja virkistäytymisen mahdollisuuksiin, museon yhteiskunnalliseen muistamis- ja kasvatustehtävään ja siihen, miten museo tavoittaa monenlaiset asiakkaansa ja toimii yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Museoita tarkastellaan vastuullisina yhteiskunnallisina ja kulttuuripoliittisina toimijoina ja tutustutaan niiden toiminnan strategiseen suunnittelun, johtamiseen ja markkinointiin.
Aineopintojen pakolliset kurssit tarjotaan vuosittain. Valinnaisia kursseja tarjotaan vuosittain riittävästi, jotta opiskelija pystyy suorittamaan aineopinnot kokonaisuudessaan vuoden aikana. Myös joitakin toisten Ty:n ja ÅA:n oppiaineiden tuottamia kursseja voidaan käyttää museologian aineopintojen osana. Pakollisten kurssien yhteislaajuus on 25 op, valinnaisten vähintään 10 op.


Aineopintojen pakolliset kurssit (25 op) ovat:
MUSE1155 Näyttelyt ja pedagoginen toiminta 7 op
MUSE1123 Teemaseminaari 9 op
MUSE1159 Suunnittelu, johtaminen ja markkinointi museoissa 5 op
MUSE1125 Museoharjoittelu II 4 op

Aineopintojen valinnaisia kursseja (10 op) ovat:
MUSE1121 Ekskursiot ja seminaarit 2-5 op (voi suorittaa milloin tahansa)
MUSE1098 Museologian puutarhakurssi 2-5 op (vuosittain, tarjonta vaihtelee laajuudeltaan)
XHKT0037 Pisara meressä. Ympäristöhistoria 5 op (kevät 2017)
MUSE1158 Johdatus yhdysvaltalaiseen luonnon- ja kulttuuriperintöajatteluun 5 op (kevät 2017)
MUSE1122 Aineellinen kulttuuriperintö 5 op (Suoritetaan Esinekulttuurin historiaa Suomessa verkkokurssina)
Digitaaliset ihmistieteet 5 op
MUSE1154 Authenticity and its Variations in Visual Culture 5 op (kevät 2018)
Kulttuurinen kestävyys (kv-verkkokurssi)
Lisäksi Åbo Akademi tarjoaa kurssit:
Antikvariska tänkandet 5 sp, joka voidaan suorittaa myös 3 op:n laajuisena kirjapakettina (Konstvetenskap)
Kulturarv och historiebruk 5 sp (Etnologi)
Källmaterial och källbehandling 5 sp (Etnologi)
Föremålsetnologi 5 sp (Etnologi)
Bildkonstnärliga tekniker och material 5 sp (Konstvetenskap)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Kirjalliset vaadittavat opintosuoritukset on mahdollista suorittaa myös ruotsiksi.

avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies