Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARHI0001 ARKEOLOGIAN JA HISTORIAN PERUSOPINNOT, 25 op

Osaamistavoitteet

Arkeologian ja historian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Hän on oivaltanut historiallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat.

Sisältö

RAKENNE:

P1. Historian taito, 5 op
P1.1. Johdatus opintoihin ja opiskelutaitoihin, 0 op
P2. Näkökulmia menneisyyteen, 20 op
P2.1. Avauksia arkeologiaan, 5 op
P2.2. Kulttuurihistorian aikakaudet, 5 op
P2.3. Suomen historian linjat ja murrokset, 5 op
P2.4. Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä, 5 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Jokainen opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5, paitsi P1.1. Johdatus opintoihin ja opiskelutaitoihin (0 op), jonka suoritus kirjataan opintorekisteriin. Kokonaisuuden arvosana määräytyy suoritusten keskiarvon mukaan.

Edellytykset

Sivuaineopiskelijoiden on ilmoittauduttava sähköpostitse (his-toimisto@lists.utu.fi) viimeistään 4.9.2017. (Vuonna 2018 viimeistään 4.9.)

Lisätiedot

Historian ja arkeologian opintokokonaisuutta opiskelemaan tulevat suorittavat yhteiset perusopinnot. Perusopintojen aikana opiskelija valitsee pääaineensa.

Arkeologian pääaineopiskelijat valitaan luentotentin jälkeen, pääaineopiskelijoiden kiintiö on 8. Historian ja arkeologian opintokokonaisuuden pääaineopiskelijat voivat hakea arkeologian pääaineoikeutta kurssin suorituksen yhteydessä. Valinta tapahtuu kurssin ensimmäisellä tenttikerralla, jolloin arkeologian pääaineekseen haluavat (kiintiö 8) opiskelijat valitaan kurssin opintomenestyksen ja motivaatiokirjeen perusteella.

Merkintä opintokokonaisuuden suorittamisesta haetaan täyttämällä kokonaisuusmerkintälomake ja toimittamalla se arkeologian ja historia-aineiden toimistoon. Lomakkeen voi ladata historia-aineiden sivuilta. Opintokokonaisuuden vastaavina opettajina toimivat: Marika Räsänen (kh), Jarkko Keskinen (Sh), Janne Tunturi (yh), Valter Lang (arkeologia).

Opiskelija suorittaa historian ja arkeologian perusopinnot edellisen opetussuunnitelman mukaan elokuun loppuun 2018 saakka.

Opintojakson opetusvastuu jaetaan siten, että kaksi historia-ainetta vastaa Historian taidon luennoista ja kolmas oppiaine osiosta Johdatus opintoihin ja opiskelutaitoihin. Vuorot vaihdetaan vuoden välein.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Arkeologia, HuK (Arkeologia)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Yleinen historia, HuK (Yleinen historia)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kulttuurihistoria, HuK (Kulttuurihistoria)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Suomen historia, HuK (Suomen historia)
avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies