Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0103 SUOMEN HISTORIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietojaan Suomen historiasta ja kehittää tieteellisen työn edellyttämiä teoreettisia ja metodisia valmiuksia sekä saa omakohtaista kokemusta tutkimustyöstä. Opiske-lija tekee syventäviä opintoja aloittaessaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ja hyväksyttää sen pro gradu- työn ohjaajalla.

Sisältö

Pääaineopiskelijat: Suomen historian pääaineopiskelijat suorittavat syventävistä opinnoista opintojaksot S1-S6 (80 op).
Sivuaineopiskelijat: Suomen historian sivuaineopiskelijat suorittavat syventävistä opinnoista opintojaksot S1-S5 ja S7 (60 op).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Suomen historian syventävien opintojen suoritusmerkintä ja arvostelu:
Kun kaikki vaadittavat opinnot (80/60 op) on suoritettu, niistä on erillisellä kaavakkeella haettava kokonaisuusmerkintä. Kaavake löytyy oppiaineen www-sivuilta (http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/suomenhistoria/opiskelu/kokonaisuuskaavakkeet.html) ja se toimitetaan joko paperiversiona tai sähköpostin liitetiedostona historia-aineiden toimistoon, his-toimisto@lists.utu.fi. Opintokokonaisuus arvostellaan painottaen kutakin osasuoritusta suhteessa opintopistemääriin. Myös pro gradu -tutkielman arvosana vaikuttaa syventävien opintojen arvosanaan. Sanallinen arvosana muutetaan tiedekunnan vahvistaman taulukon mukaan numeeriseksi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Suomen historia, FM 120 op (Suomen historia)
avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies